filesell

تصویر دومین حضور شیلاخداد با لباس هندی

http://www.cinemanegar.com/files/photobank_273.jpg
شیلاخداداد که نخستین بار در سریال تلویزیونی کمکم کن با لباس هندی بازی نمود که همین سریال موجب شهرت این بازیگر شد این بار نیز در سینما و با فیلم زنان ونوسی مردان مریخی با لباس هندی بازی نموده است.